Munkatársak Munkatársak

Prof. Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, nemzetiségi ombudsmanhelyettes

A nemzetiségi jogterület szakmai felelőseként az ombudsmanhelyettes munkáját saját nemzetiségi titkársága és egy, a Hivatal eltérő szervezeti egységéhez tartozó nemzetiségi jogi osztály munkatársai segítik. Az összesen 14 fős közösségben 12 jogász és 1 szociális munkás szakember mellett 1 gépkocsivezető dolgozik együtt.

A biztoshelyettes hatáskörébe tartozó feladatok szakmai, adminisztratív és koordinációs előkészítését, valamint a feladatok folyamatos ellátását a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Titkársága biztosítja. 2017-ben 8 beosztott kolléga dolgozik a szervezeti egységben, közülük ketten félállásban.

Munkatársak:

 • Török Tamás dr., titkárságvezető​
 • Benedek György dr., jogi főreferens
 • Iványi Klára, nemzetiségi főreferens
 • Kiss Balázs dr. jogi főreferens
 • Makkai Fanni, nemzetiségi főreferens
 • Mohay Ágoston dr., jogi főreferens
 • Rózsás István, gépkocsivezető

Munkatársaink voltak:

 • Rutai Zsuzsanna dr., jogi főreferens (2015-2019) 2017-ben és 2018-ban az Európa Tanács Lanzarote bizottság Gyermekjogi Osztályán dolgozó szekondált nemzeti szakértő
 • Tordai Edina dr., jogi főreferens (2015 - 2019)

Az Általános Vizsgálati és Nemzetiségi Jogi Főosztály szervezeti egységeként működő Nemzetiségi Jogi Osztály feladata a beadványokkal és vizsgálatokkal kapcsolatos szakmai anyagok előkészítése, valamint a biztoshelyettes információszerző és felvilágosító tevékenységében való aktív közreműködés.

Munkatársak:

 • Varjú Gabriella dr., főosztályvezető-helyettes​
 • Fogarassy Edit Dr. jogi főreferens
 • Horváth Eszter dr., jogi főreferens
 • Kutassy-Nagy Noémi dr., jogi főreferens
 • Sipos Beáta dr., jogi főreferens

 

Gyakornoki program

Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Titkársága rendszeresen fogad gyakornokokat magyarországi és határon túli egyetemekről. Gyakornokaink az egyedi panaszügyek megoldásában, valamint az átfogó vizsgálatokban való közreműködés révén mélyebben megismerhetik a magyarországi alapjogvédelem és kisebbségi jogvédelem sajátosságait​.

Gyakornokaink voltak:

Breuer Dorottya (2016)

Kincses Elemér (2016)

Kiss Balázs (2017)

Mánya Petra Bíborka (Sapientia EMTE Kolozsvári Kara) (2018)

Vajda Melinda (CEU) (2018)

Kővári Kincső (a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológia szakos hallgatója) (2018)

 

 

 

Közlemények Közlemények

Vissza

Roma tematikájú nemzetközi programok

2018. május 15-16-án a Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkárságának munkatársa részt vett az OPRE Roma Platform ötödik ülésén Belfastban. A platformot az Európa Tanács, az Európai Bizottság Alapjogi Ügynöksége (FRA), az Equinet és az ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions/Európai Emberi Jogi Intézmények Hálózata) közösen működteti az európai emberi jogi intézmények, egyenlőbánásmód szervek részvételével, a roma tematikájú szakmai kérdések megvitatása és a jó gyakorlatok megosztása, illetve érdekérvényesítő és lobbi tevékenység ellátása érdekében. Az idei platform ülés első napján a lakhatási problémák kerültek megvitatásra, majd a második napon a roma fiatalokat érintő problémák, így különösen az oktatás, valamint a munkanélküliség és foglalkoztatási lehetőségek kerültek napi rendi pontra. Kollégánk a nemzetközi légijáratok utasainak a beszállást megelőző reptéri ellenőrzés jogsértő gyakorlatára vonatkozó ombudsmanhelyettesi elvi állásfoglalásról és annak nemzetközi disszeminációjáról tartott ismertetőt a résztvevők számára.
 
A különböző egyenlő bánásmód szervek és ombudsmani hivatalok munkatársainak prezentációja mellet a platformot koordináló nemzetközi szervezetek is bemutatták a folyamatban lévő projektjeiket és kutatásaikat, amelyet érintik az európai roma lakosságot.
 
A FRA a frissen publikált ’A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion kiadványát mutatta be, amely a cigányellenesség és annak különböző formáinak (diszkrimináció, zaklatás, gyűlőletbeszéd) a roma integrációra gyakorolt negatív hatását vizsgálja. Az Európa Tanács a JUSTROM projektét mutatta be, amely jelenleg Romániában, Görögországban és Írországban fut.
 
Ezt követően a Nemzetiségi Biztos Titkársága az ENNHRI-től felkérést kapott, hogy a CAHROM – az Euróra Tanács Roma Kérdésekkel Foglalkozó Eseti Szakértői Bizottsága – tizenötödik ülésén képviselje az emberi jogi intézmények hálózatát az OPRE-n elhangzott vélemények és problémák felvetése céljából. Az ülésre 2018. május 22-25 között került megrendezésre Athénban. Az ülés napirendi pontjai angol nyelven érhetők el. Az ülés nem nyilvános, azonban jegyzőkönyve hamarosan elérhető lesz az Európa Tanács honlapján.