null 19. WAVE Konferencia - Budapest, 2017. október 30.

Október 30-án a Budapesti Európai Ifjúsági Központban került sor a NANE Egyesület és a Women Against Violence Europe (WAVE) szervezésében a nők elleni erőszak témájával foglalkozó 19. WAVE Konferenciára.

Megnyitó beszédében az ombudsmanhelyettes kiemelte, hogy a nők elleni erőszak témájában sajnálatosan még sok a tennivaló mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon. A esetek magas látenciája, a társadalomban még mindig erősen élő áldozathibáztató reflexek, illetve az erőszak mellett a nők egyenjogúságát sértő egyéb jelenségek a munkaerőpiacon, az oktatásban vagy a mindennapi életben mind olyan kérdések, amelyeket a megfelelő társadalmi kontextusba helyezve kell vizsgálni és ezekről széles körben párbeszédet folytatni.

A nemzetiségek jogainak védelméért felelős ombudsmanhelyettesként jelezte, hogy a roma közsséghez tartozó lányok és nők különösen hátrányosan érintettek, hiszen a nemzetiségi hovatartozásukból vagy szociális helyzetükből fakadó nehézségek mellett nőként gyakran további diszkriminációval szembesülnek az oktatásban, az egészségügyben és a munkaerőpiacon.