Magyarország a Kárpát-medence szívében nem kizárólag a magyar nép hazája, hanem a honfoglalás óta eltelt évszázadok során ide érkezett és a magyarság által befogadott számos népcsoportnak, nemzetiségi közösségnek is otthona. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. E meghatározás alapján a törvény tizenhárom magyarországi nemzetiséget ismer el, ezek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiség.

A Magyarország lakosságának csaknem 10%-át kitevő nemzetiségi honfitársaink anyanyelve, kultúrája, hagyományaik és szokásaik nem csak színesítik és gazdagabbá teszik hazánkat, hanem fontos kapcsolatot is jelentenek nemzetiségeink anyaországai felé, melyek nagy része szomszédos Magyarországgal. 

Nemzetiségi közösségeink bemutatását azért is tartjuk fontosnak, mert a többségi társadalom sajnálatosan kevés információval rendelkezik az évszázadok óta velünk élő nemzetiségekről, különös tekintettel a kisebb létszámú vagy a média híradásaiban keveset szereplő, de a saját kultúrájuk és identitásuk ápolásában és Magyarország értékeinek gazdagításában egyaránt aktív nemzetiségi csoportokra.

Aradi vértanúink nemzetiségi kötődése

 Nemzetiségi olimpikonjaink

  1956 nemzetiségi hősei

A Magyarországon élő nemzetiségi közösségeket a továbbiakban a Gyulavári Tamás és Kállai Ernő szerkesztésében 2010-ben az Országgyűlési Biztos Hivatala által kiadott "A jövevényektől az államalkotó tényezőkig" című könyv "A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene" című fejezetében található tanulmányok felhasználásával mutatjuk be. A tanulmányok szerzői Bindorffer Györgyi, Dóczé Nikolett és Kállai Ernő.

 

   Bolgárok              Görögök              Horvátok

 

   Lengyelek            Németek               Örmények

 

   Romák                  Románok             Ruszinok

 

   Szerbek                Szlovákok            Szlovének

 

                                            Ukránok