null 2020. évi beszámoló

Dr. Kozma Ákos ombudsman az Országgyűlés 2021. június 8-ai ülésén beszámolt az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről. A beszámoló tárgyalásán részt vett dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes, valamint dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes is.

Ezt megelőzően 2021. május 11-én az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága egyhangúlag elfogadta az Ombudsman és a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 2020. évi beszámolójátDr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa és dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes részt vett az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága ülésén, amelyen az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről benyújtott, B/15278. számú beszámolót tárgyalták. 

A bizottság tagjai az alapvető jogok biztosa, valamint a nemzetiségi ombudsmanhelyettes expozéja után kérdéseket tettek fel a beszámolóval kapcsolatban. A kérdések megválaszolását követően a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót 13 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – támogatta és az Országgyűlés számára elfogadásra javasolta.