null Nemzetközi konferencia a nem-területi alapú kisebbségi autonómiákról (ENTAN)


A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes nyitóbeszédével kezdődött meg szeptember 24-én a Non-Territorial Autonomy as an Instrument for Effective Participation of Minorities című nemzetközi konferencia. A rendezvény házigazdája Vizi Balázs, a TK KI vezető munkatársa, kiemelt vendégei Schubert Olivia, a LdU / MNOÖ elnökhelyettese és Francesco Palermo, az Eurac Research intézetvezetője, az ET és az EBESZ korábbi vezető szakértője, egyetemi tanár voltak.
A két napos, kiemelt hazai és nemzetközi szakértők részvételével zajló esemény szervezői az ENTAN kutatói hálózat, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
A nemzeti, etnikai csoportok együttélése minden államban komoly kihívást jelent, sokszor konfliktusokat is gerjeszt. A Balkántól a Közel-Keletig, Skandináviától Közép-Európáig számos országban területi viták, nemzeti önállósági törekvések jellemzik ezeket a feszültségeket, amelyeket a területi közigazgatás, a politikai döntéshozatal és részvétel különböző formáival próbálnak meg általában kezelni. 
Az Európai Unió COST (Cooperation in Science and Technology) programjának támogatásával működő ENTAN (European Non-Territorial Autonomy Network) kutatói hálózat második nemzetközi konferenciája azt a kérdést vizsgálja, hogy vannak-e egyéb hatékony modellek, a nem-területi alapú autonómiák, kulturális önkormányzatok segíthetik-e és hogyan a nemzeti, etnikai kisebbségek hatékony politikai részvételét.


 
A kérdéskör vezető hazai és nemzetközi szakértőit felvonultató rendezvény politikai, szociológiai és jogi megközelítésben mutatja be a legfrissebb kutatási eredményeket, európai kontextusban és tágabb kitekintésben is. A konferencia előadásai az elméleti kérdések mellett az egyes országok (Izrael, Finnország, Litvánia, stb.) példáin keresztül is megmutatják a nem-területi alapú modellek működését. 
Magyarország számára különösen fontos, hogy a hazai nemzetiségi önkormányzati rendszer erősségei és gyengeségei nemzetközi összefüggésben is értékelhetők legyenek. 
A teljes program itt elérhető.