null A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata tárgyában

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban Hatóság) elnöke vizsgálatot indított a nemzetiségi önkormányzatok működési átláthatóságának érvényesülésével kapcsolatban, kiemelt figyelemmel az elektronikus közzététel és a közérdekű adatigénylés folyamataira. Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzatok működési kereteit nagymértékben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) határozza meg, így a nemzetiségi jogok érvényesülésének komplex alapjogi megközelítésű vizsgálata érdekében szakmai szempontból indokolt volt a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes (továbbiakban: Nemzetiségi Biztoshelyettes) bevonása.


 

A Hatóság korábban részletesen átvilágította és elemezte A KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001 azonosító számú „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt keretében az információszabadság érvényesülését a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában is, a projekt megvalósításába a Nemzetiségi Biztoshelyettes munkatársa is bekapcsolódott. A közös jelentés későbbi fejezetében a projekt lényegi megállapításai is bemutatásra kerülnek.

2020-2021-ben a nemzetiségi önkormányzatok működési transzparenciájának vizsgálata tárgyában a Hatóság összesen 15 információszabadsággal kapcsolatos vizsgálati és konzultációs eljárást folytatott. A konzultációs kérdések főként arra irányultak, hogy ki az illetékes az adatigénylések teljesítése, illetve a kötelező közzététel megvalósítása tekintetében: a közérdekű adatokat kezelő nemzetiségi önkormányzatok vagy az Njtv. alapján a nemzetiségi önkormányzatok működését biztosító és ehhez kapcsolódva az adminisztratív feladatokat ellátó települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai.

A vizsgálattal érintett ügyekben kiemelt kérdés volt az is, hogy a nemzetiségi önkormányzatok milyen mértékben láttak, illetve látnak el jogszabályban előírt veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatokat, és ezzel összefüggésben az adatigénylések teljesítésénél jogszerűen alkalmazható-e a 45 napos kivételes határidő. Felmerült továbbá, hogy jogszerűen megállapítható-e költségtérítés olyan adatok esetében, amelyek a kötelező közzétételi körbe tartoznak.

A Hatóság a korábbi tapasztalatait és a beérkezett válaszokat feldolgozta, majd az Infotv. 59. §-a alapján jelentést készített – a speciális témára tekintettel a Nemzetiségi Biztoshelyettessel együttműködve –, amely tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat.


 

A közös jelentést teljes szövegét ezen a linken és a NAIH honlapján is elolvashatják.