null Az ukrajnai háború következtében Magyarországra menekült kárpátaljai roma családok helyzete – a Romaversitas Alapítvány által végzett akciókutatás eredményeinek bemutatása

A Romaversitas Alapítvány 2022. november 3-án mutatta be az ukrajnai roma nemzetiségű menekültek körében végzett akciókutatásuk eredményeit. A rendezvényen a civil, önkormányzati és állami szervek mellett a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes és munkatársai is részt vettek.

Az eseményen elsőként a kutatás körülményeit és módszertanát, majd a legfontosabb megállapításokat és következtetéseket mutatták be. Ezt követően az akciókutatásban részt vevő fiatal roma kutatók osztották meg saját élményekeit, reflexióikat az interjúk készítésével, a terepi tapasztalataikkal kapcsolatban. A rendezvény végén olyan szakemberek véleményét hallgatták meg civil reflexióként, akik a kutatásban is érintett roma menekültek ellátásáról gondoskodnak különféle intézményekben.

A több hónapos kutatómunkára épülő helyzetjelentés és értékelés elsősorban a magyar anyanyelvű kárpátaljai roma családokról nyújtott információt. A kutatást végző Romaversitas Alapítvány hat diákkutatója 2022. július 15. és szeptember 15. között mérte fel és gyűjtötte be mintegy 161 strukturált interjú során a szükséges adatokat. A rendezvényen, illetve a kutatás eredményeként elkészült tanulmányban a kárpátaljai roma családok menekültként történő érkezésének körülményeivel, a magyarországi elhelyezésükkel, a lakhatási és munkaerőpiaci helyzetükkel, az egészségügyi ellátásuk problémáival, valamint a menekült roma gyerekek beiskolázásának nehézségeivel foglalkoztak.

Az eseményen többek között szó esett az ukrán-magyar kettős állampolgárságú roma menekültek sajátos helyzetéről, a roma nők munkaerőpiaci sérülékenységéről, a roma gyerekek beiskolázását nehezítő körülményekről: kezdetekben az állandó lakhely hiánya, a későbbiekben pedig az összetett adminisztrációs rendszer jelentett kihívást a roma szülők számára.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes arra kérdezett rá, hogy a kutatásban részt vevő civil szervezetek tapasztalatai szerint a menekült roma gyermekek egészségügyi állapota - például kötelező oltás megléte, esetleges hiánya - miként befolyásolta a beiskolázásukat.  A válaszokban az érintett szakemberek és kutatók jelezték, hogy a tanintézmények változóan kezelték a problémát, az oltási papírok beszerzése vagy azok értelmezése minden esetben nehézséget okozott, így az egészségügyi dokumentációk hiányából fakadó beiskolázási nehézségek rendszerszintű problémára világítottak rá.

A kutatók többek között arra a következtetésre jutottak, hogy a roma menekültek magyarországi ellátását nagyban nehezíti a szegregált elhelyezésük, valamint az őket is sújtó társadalmi előítélet, diszkrimináció. A kutatás a társadalmi inklúzió alappilléreit megvizsgálva – a szegregáció és diszkrimináció folyamatainak szem előtt tartásával – a párbeszéd erősítését kezdeményezi a társadalom különböző szereplői között.

Az Ombudsmanhelyettes egyetértve az akciókutatás következtetéseivel nagyra értékeli a Romaversitas Alapítvány e területen végzett tevékenységét, a megszervezett rendezvényt, és általában is fontosnak tartja a roma nemzetiségű menekültek élethelyzetének további követését, segítését. 

A kárpátaljai roma menekültek körében készült tanulmány az alábbi linken elérhető: https://romaversitas.hu/wp-content/uploads/2022/11/Karpataljai_romak_HU_2021_FINAL_oldalparos.pdf  

Az esemény itt visszanézhető: https://fb.watch/gzwr__VdzY /