null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a gyűlöletbeszéd és a bűnbakképzés elleni fellépésről

Nemzetiségi ombudsmanhelyettesként aggodalommal követem, hogy az elmúlt napok során egy korábbi, tragikus kimenetelű bűncselekmény megtörténtét ismételten arra használják fel egyes szervezetek, hogy különböző közösségi média felületeken olyan tartalmakat tegyenek közzé, amelyek egyértelműen indulatokat gerjesztenek a hazánkban élő roma nemzetiséghez tartozó állampolgárokkal szemben. Ugyanezen szervezetek egy olyan demonstrációt is meghirdettek, amely alkalmas lehet arra, hogy a roma közösség tagjainak emberi méltóságát sértse, bennük félelmet alakítson ki. 

Munkám során kiemelt figyelemmel követem a gyűlöletbeszéddel és gyűlöletcselekményekkel kapcsolatos ügyeket, folyamatosan vizsgálom az ilyen cselekmények visszaszorításával kapcsolatos lehetőségeket. Minden alkalommal, amikor az szükséges, kötelességem felhívni a figyelmet arra, hogy a rasszizmus, az idegengyűlölet és az azt kifejező gyűlöletbeszéd elterjedése, hétköznapivá válása alapjaiban veszélyeztetik társadalmunk működését, ezért a kirekesztő, megbélyegző, emberi méltóságot sértő magatartások elleni fellépés mindannyiunk kötelessége.

Tanulnunk kell a történelem fájdalmas tapasztalataiból, és fel kell ismernünk azokat a veszélyes folyamatokat, amelyek visszafordíthatatlan reakciókat indítanak el társadalmunkban. A rasszista indítékból elkövetett fizikai atrocitások megjelenését általában megelőzi, ha a társadalmi érzékenység szintje csökkenni kezd a gyűlöletbeszéddel szemben. Mindannyiunk felelőssége tehát, hogyan szólalunk meg azokról a kiszolgáltatott csoportokról, amelyeket eleve előítéletek vesznek körül, és kötelességünk az is, hogy felemeljük a hangunkat, amikor különböző érdekekből bűnbakként kívánják ezen csoportokat felhasználni. 

A szólásszabadság tiszteletben tartása mellett tehát hangsúlyozni kívánom, hogy a demonstrációknak és a különböző közösségi fellépéseknek minden esetben olyan módon kell megvalósulniuk, hogy azok ne sértsék mások emberi méltóságát, illetve érzékenységét. Nem fogadhatóak el azok a megnyilvánulások, amelyek a társadalmi béke és együttélés ellen hatnak, és amelyek alkalmasak arra, hogy egy már eleve kiszolgáltatott nemzetiségi, kisebbségi csoport tagjait megbélyegezzék, velük szemben megalázó, megfélemlítő légkört alakítsanak ki. 

Tekintettel a fentiekre is, az üggyel kapcsolatos eseményeket kiemelt figyelemmel kísérem, és hatásköri lehetőségeimen belül, szakmai partnereimmel együttműködve megteszem a szükséges intézkedéseket.