null Szakmai tájékoztatás az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága számára

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes az Országgyűlés Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága kérésére október 26-án szakmai tájékoztatást adott a 2021. évi elvi állásfoglalásairól és a közös jelentésekről.


 

A közel két órás ülés során a konkrét dokumentumok ismertetése mellett bemutatta a 2021. évi ügyforgalmi adatokat, a hozzá érkezett beadványok tendenciáit és a nemzetiségi jogok érvényesülésével kapcsolatos aktuális kihívásokat, illetve lehetőségeket. 
Az ombudsmanhelyettes az ülésen külön is köszönetet mondott munkatársainak egész éves kiemelkedően magas szintű és lelkes szakmai munkájukért. 
Az ülésen részt vevő szószólók és képviselő a tájékoztatás után maguk is megosztották az érintett témákkal kapcsolatos tapasztalataikat, kérdéseket tettek fel az egyes részkérdések kapcsán és javaslatokat tettek további vizsgálatok, illetve utóvizsgálatok lefolytatására.