null A faji diszkrimináció elleni küzdelem szabályozása uniós jogi kontextusban

November 27-én került sor annak a szakmai konzultáció-sorozatnak az első alkalmára, amelynek célja, hogy az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos jogalkalmazási kérdésekről elméleti és gyakorlati szakemberek cserélhessék ki tapasztalataikat, illetve fogalmazzanak meg javaslatokat az egységes jogalkalmazás irányában.

A szakmai eseménysorozatot Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi biztoshelyettes hívta életre, és ő volt az, aki „A faji diszkrimináció elleni küzdelem szabályozása uniós jogi kontextusban” című beszélgetést tegnap megnyitotta és moderálta.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európa Központja által szervezett fórum célja, hogy átfogóan elemezze az Európai Unió egyenlő bánásmód jogának beépülését a magyar jogrendszerbe. A konzultáció-sorozat a nemzeti és nemzetek feletti jogrendszerek között érvényesülő szinergiát és az uniós tagságból eredő kötelezettségeket kívánja vizsgálni az egyenlő bánásmóddal kapcsolatban, számba véve az eredményeket és az esetleges hiányosságokat, mind a hazai jogalkotásban, mind a bírósági gyakorlatban, illetve a jogvédő intézmények és szervezetek tevékenysége során.

A rendezvény kiinduló hipotézise, hogy az Európai Unió egyenlő bánásmód koncepciója alapvetően és elsősorban a belső piachoz és gazdasági megfontolásokhoz kapcsolódik, mégis, az alapjogvédelmi szemlélet egyre általánosabb követelményként van jelen az uniós és tagállami szintű jogalkotásban és jogalkalmazásban egyaránt.

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen az Unió egyenlő bánásmód joganyagának hazai jogba való beépülése és kikényszeríthetősége, a bíróságok és más hazai jogvédő intézmények (elsősorban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala és az Egyenlő Bánásmód Hatóság) szinergikus együttműködése szükséges.


A tegnap megrendezésre kerülő konzultáción az ombudsmani hivatal részéről Dr. Szajbély Katalin és dr. Török Tamás főosztályvezetők, az Egyenlő Bánásmód Hatóság részéről dr. Gregor Katalin, főosztályvezető, a Kúria részéről pedig dr. Hajdú Edit és dr. Tánczos Rita bírák vettek részt. A civil jogvédők tapasztalatait dr. Jovánovics Eszter (TASZ) és dr. Muhi Erika (NEKI) osztották meg a résztvevőkkel. A kerekasztal beszélgetés résztvevője volt még Dr. Tóth Norbert, docens (NKE-NIT), és Kis Kelemen Bence, doktorandusz (PTE).