null A nemzetiségi biztoshelyettes közleménye az Európai Nyelvek Napja alkalmából

       A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes

                           közleménye 

      a Nyelvek Európai Napja alkalmából

Az Európa Tanács kezdeményezésére minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. A magyarországi nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesként kiemelten fontosnak tartom ezt a napot, hiszen kontinensünk nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe.

Európa országaiban, így Magyarországon is számos nemzetiségi közösség él, akik anyanyelvük megőrzésével és ápolásával tehetik a legtöbbet saját identitásuk fennmaradásáért. Európa színes nyelvi kaleidoszkópját 200-nál is több nemzeti nyelv, 24 hivatalos uniós nyelv, mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv, továbbá a világ más tájairól érkező emberek által beszélt sok más nyelv alkotja. A Nyelvek Európai Napja kiváló alkalmat ad arra, hogy tudatosítsuk az európai polgárokban, milyen változatos a kontinensünkön beszélt nyelvek palettája, emellett pedig felhívjuk a közvélemény figyelmét a nyelvi és kulturális sokszínűség és a nyelvtanulás fontosságára.

Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára az ünnep alkalmából kiemelte: Európa nemzeteit mindig is erősítette, ha nyitottnak mutatkoztak az idegen kultúrák és képviselőik befogadására. A Nyelvek Európai Napjának üzenete: a kontinensünkön beszélt nyelvek sokszínűsége érték;  Európa olyan többnyelvű térség, ahol mindenki egyformán használhatja az anyanyelvét és hallathatja a szavát, érkezzen hozzánk a világ bármely tájáról is.

Az Európa Tanács keretében 1992-ben elfogadott regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját aláíró és ratifikáló európai országok – így Magyarország és valamennyi szomszédos állam – vállalták, hogy védik a területükön élő elismert nemzetiségi közösségek nyelvi jogait, melyeknek alapvető eleme a nemzetiségi anyanyelvek iskolai oktatásának különböző szinteken történő biztosítása is. A Nyelvek Európai Napján fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi nyelven történő oktatás kiszélesítése, de legalább az egyes nemzetiségek számára már korábban biztosított lehetőségek csorbítatlan megőrzése az említett egyezményben részes valamennyi európai államnak kötelessége és egyben érdeke is.