null A Nyelvek Európai Napja

 

a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 
közleménye
a Nyelvek Európai Napja alkalmából


Az Európa Tanács kezdeményezésére 2001 óta minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. A magyarországi nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettesként kiemelten fontosnak tartom ezt a napot, hiszen kontinensünk nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe.

Európa országaiban, így Magyarországon is, számos nemzetiségi közösség él, akik főképp anyanyelvük megőrzésével és ápolásával, anyanyelvük megtanításával és az anyanyelven történő oktatással tehetnek a legtöbbet saját identitásuk fennmaradásáért. Európa színes nyelvi kaleidoszkópját 225 őshonos nyelv, 24 hivatalos uniós nyelv, mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv, továbbá a világ más tájairól érkező emberek által beszélt sok más nyelv alkotja. A Nyelvek Európai Napja kiváló alkalmat ad arra, hogy tudatosítsuk az európai polgárokban, milyen változatos a kontinensünkön beszélt nyelvek palettája, emellett pedig felhívjuk a közvélemény figyelmét a nyelvi és kulturális sokszínűség és a nyelvtanulás fontosságára.

A globalizáció, de az európai integráció mélyülése és a fokozódó mobilitás is olyan tényezők, melyek következtében mindennapi életük során az európai polgárok is egyre gyakrabban találkoznak a nyelvi sokszínűség tényével. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a világ népességének legalább a fele két- vagy többnyelvű, Európában ez különösen a nemzetiségi közösségek tagjai körében megszokott jelenség. A kétnyelvűség számos előnnyel jár: egyszerűbbé teszi további nyelvek megtanulását, kifinomultabbá teszi a gondolkodást, és elősegíti a kapcsolatok kialakítását más emberekkel és a kultúrájukkal. Emellett a két- és többnyelvűség gazdasági előnyöket is kínál: azok, akik több nyelvet is beszélnek, könnyebben érvényesülnek a munkaerőpiacon, a többnyelvű vállalkozások pedig versenyképesebbek az egynyelvűeknél.

Az Európa Tanács keretében 1992-ben elfogadott regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját aláíró és ratifikáló európai országok – köztük hazánk is – vállalták, hogy védik a területükön élő egyes nemzetiségi közösségek nyelvi jogait, melyeknek alapvető eleme a nemzetiségi anyanyelvek iskolai oktatásának különböző szinteken történő biztosítása is. Az Európai Nyelvek Napján fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a nemzetiségi közösségek anyanyelvhasználatának ösztönzése, a két-vagy többnyelvű honfitársaink számának növekedése, valamint általában a nyelvi sokszínűség felbecsülhetetlen előnyt jelent az egész társadalom számára az élet minden területén.

 

Szalayné Sándor Erzsébet Prof. HC
egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes