null Az örmény nemzetiségi szószóló eskütétele

Dr. Serkisian Szeván Simon, örmény nemzetiségi szószóló 2019. március 7-én vette át megbízólevelét a Nemzeti Választási Irodától, ezt követően 2019. március 18-án tett esküt a Országház Gobelin-termében dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke előtt. Az eskütételen jelen volt Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke is.

A szószóló úrnak eredményes munkát kívánunk.