null Equinet Policy Formation Munkacsoport online kerekasztal megbeszélés

Az Ombudsmanhelyettes Titkárságának munkatársa is részt vett az Equinet Policy Formation Munkacsoport online megbeszélésén március 4-én, amelyen az egyenlőséggel foglalkozó szervek tapasztalataikat osztották meg három ülés keretében. Az első ülésen bemutatásra került az Európai Bizottság Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség (IHRA) antiszemitizmus definíciójáról készült kézikönyve és az Európai Bizottság közelgő első antiszemitizmus elleni küzdelemről szóló stratégiája. A résztvevők továbbá konstruktív párbeszédet folytattak a pandémia idején még inkább felerősödött antiszemitizmus elleni küzdelem korlátairól és kihívásairól.

Megvitatásra került az intézményes rasszizmus értelmezésének és a faji egyenlőséget biztosító beavatkozások azonosításának kérdése, amelyben a résztvevők kihangsúlyozták a strukturális rasszizmus tudatosításának szükségességét. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésről szóló utolsó ülés az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartására és az ezzel kapcsolatos ügyek láthatóbbá tételére fókuszált, és egy felmérésben összesítette a munkacsoport tagjainak tapasztalatait és a bevált gyakorlatokat.