null Erdély jogtörténete

 

"Egy ambiciózus, példa nélküli és hiánypótló szakmai kezdeményezés", így méltatták az előadók a hivatalosan is megjelent az Erdély jogtörténete című kötetet.

Március 12-én az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Dísztermében mutatták be az Igazságügyi Minisztérium támogatásával létrejött Erdély jogtörténete című tanulmánykötetet. A több mint félezer oldalas könyv 17 szerző és 9 lektor munkája, amely az ókortól napjainkig dolgozza fel a terület jogtörténetét. A művet a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes méltatta.

Trócsányi László igazságügyi miniszter nyitóbeszédében kiemelte: az alkotmányos identitáshoz hozzátartozik a múlt értékeinek megbecsülése, és ha szükséges, újra felfedezése. Az Igazságügyi Minisztérium már évek óta szorosan együttműködik a jogi karokkal, köztük a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogi karával is. Ennek eredménye ez a fontos, értékes és hiánypótló kiadvány, amely kitér az erdélyi jogi oktatás történetére is - ismertette. Trócsányi László úgy fogalmazott: "Ebben az identitásunk van benne."

Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi tanár, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettes jelentős szakmai teljesítmények minősítette a kötetet. Elmondta: a jogi oktatás jelenét és jövőjét szívén viselő egyetemi oktatóként különösen kedvessé teszi számára a művet az a tény, hogy Veress Emőd a könyv szerkezetéhez illeszkedve az utolsó fejezetben a jogi oktatás erdélyi története bemutatásának biztosított helyet. E fejezet az egyes jogtörténeti korszakok feldolgozása során már tapasztalt alapossággal és tudományos precizitással vezeti végig az olvasót a jogi oktatás történetén a középkori egyházi hiteles helyek diákságától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem keretén belül szervezett egyedi kétnyelvű (román-magyar) jogi alapképzésig. Az a tény, hogy a jogi képzés múltját és jelenét a könyv a jogtörténet szerves részeként kezeli, reménnyel tölthet el mindnyájunkat, hogy a jogászképzés terén ma Erdélyben tapasztalható ígéretes kezdeményezések „sikerre vannak ítélve” és abban is bízhatunk, hogy az „Erdély jogtörténete” illetve annak újabb kiadásai mindig ott lesznek a jövő erdélyi jogi egyetemeinek könyvtárpolcain.

Mezey Barna egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogtörténeti tanszékének vezetője, a kötet egyik szerzője azt emelte ki, hogy ebben a témában ilyen átfogó munka még nem született.

Veress Emőd egyetemi tanár, a kötet szerkesztője és társszerzője, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója az elvégzett munkáról szólva azt mondta: immár van egy nagy összefoglaló kép, amelyből az is látszik, mi hiányzik. A munkát folytatni kell.