null FRA-látogatás

2017. október 5-én szakmai egyeztetésre az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába látogatott Michael O’Flaherty az Európai Alapjogi Ügynökség (FRA) igazgatója, valamint az ügynökség munkatársai, John Kellock főtanácsadó és Molnár Tamás kutató. Az AJBH részéről Székely László ombudsman, Szalayné Sándor Erzsébet és Bándi Gyula biztoshelyettesek, valamint a Hivatalnak a témában érintett munkatársai vettek részt.

A FRA elsődleges feladata – az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban – az Unió támogatása  kinyilatkoztatott alapvető jogok biztosításában és az Európai Unióra kiterjedő kutatások végzése az alapvető jogokhoz kapcsolódó témákban, „objektív, megbízható és összehasonlítható” információkat és adatokat gyűjt. Mivel a FRA széles körű kutatásai, illetve az összehasonlító jogi és társadalomtudományi elemzései gyakran valamennyi tagállamra kiterjednek, az eredményeket összehasonlítva az egyes alapvető jogokkal kapcsolatos jelenlegi kihívások és ígéretes gyakorlatok az egész Unióra vonatkozóan feltérképezhetők. Az ügynökség gyakran gyűjt információkat és készít jogi értékelést arról, hogyan biztosítják a tagállamok jogszabályai az alapvető jogok védelmét. E keretbe illeszkedett a FRA delegációjának budapesti látogatása is, melynek során a résztvevő felek az ombudsmannak és hivatalának a szerepét és lehetőségeit tekintették át az alapvető jogok védelme területén.