null Konferencia a FIDE Magyar Tagozata megalakulásának 15. évfordulója alkalmából

Az Európai Tükör Szerkesztősége és a FIDE (Európai Jog Nemzetközi Szövetsége) Magyar Tagozata közös konferenciát rendezett október 17-én a FIDE Magyar Tagozat megalakulásának 15. évfordulója alkalmából


A FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen) egy olyan független nemzetközi egyesület, melyet 1964-ben Brüsszelben alapítottak annak érdekében, hogy tagállamok feletti szinten összekapcsolja az Európai Közösségek (ma EU) tagállamaiban létrehozott nemzeti egyesületeket. A Szövetség tevékenységének legfőbb céljaként az Európai Közösségek jogának és intézményeinek tanulmányozását és kutatását jelölte meg a több mint 50 évvel ezelőtti alapításakor. A FIDE Magyar Tagozata 2003-ban jött létre.
A konferenciát Prof. Dr. Bándi Gyula, a FIDE Magyar Tagozat Egyesület elnöke, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes nyitotta meg. Köszönőjében megemlékezett a magyar tagozat alapításának körülményeiről és méltatta az egyesület megalakítását szorgalmazó egykori, illetve az abban ma is tevékenyen résztvevő felsőoktatási és gyakorlati szakemberek tevékenységét. 
Dr. Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke az „Emberi jogok és nemzeti identitás az Európai Unióban” címmel tartott előadást, melynek fókuszában az alkotmányos identitás kérdése és annak az európai joghoz fűződő viszonya állt. 
Dr. Darák Péter előadása az „Európai jog a magyar jogalkalmazásban” címet viselte. A Kúria elnöke áttekintette, hogy a az elmúlt évtizedekben milyen vonatkozásokban jelent meg az európai jog a Kúria joggyakorlatában, különös tekintettel az előzetes döntéshozatal iránti kérelmekre a polgári és a büntető jogterületen.
Dr. Martonyi János professzor, korábbi külügyminiszter „Hierarchia és heterarchia, avagy meddig terjed az Európai Unió jogának autonómiája?” című előadásában azt vizsgálta milyen viszonyrendszer áll fenn a nemzetközi jog az uniós jog és a nemzeti jogok között. 
Dr. Bóka János európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár „Kölcsönös bizalom vagy kölcsönös bizalmatlanság? - Az európai igazságügyi együttműködés jelene és jövője” címmel tartott előadást. Ebben a kölcsönös elismerés jogintézményét a középpontba helyezve elemezte a büntető és a polgári jogi nemzetközi igazságügyi együttműködés gyakorlatát.
Dr. Koller Boglárka, egyetemi docens, az NKE Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja „Többsebességes vagy a la carte? – A differenciált integráció lehetőségei és csapdái” címmel tekintette át a politikatudomány és az integrációelméletek szempontjából az Európai Unió előtt álló integrációs kihívásokat. 
Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet professzor, az alapvető jogok biztosának nemzetiségekért felelős helyettese „Az uniós egyenlő bánásmód irányelvek 15 éve” című előadásában átfogó lépet adott az uniós antidiszkriminációs jogalkotás történetéről és struktúrájáról, a korai irányelvektől kezdve a horizontális esélyegyenlőségi irányelv megalkotása irányában tett lépésekig.
Dr. Palánkai Tibor professzor, akadémikus új szempontok beemelésével, a közgazdaságtan nézőpontjából vizsgálta az európai integráció folyamatát és gazdaságtanát „A nemzet és az Európai Unió” címmel. Előadásában a föderáció irányába tartó politikai egységesülés mögöttes gazdasági folyamatait, illetve a jogállamiság  megerősödése és a jólét hullámszerű terjedése közötti összefüggésrendszert vázolta fel a 2004 után csatlakozott közép-kelet-európai országok példája alapján.
Dr. Várnay Ernő professzor „Gondolatok az Európai jog oktatásáról és kutatásáról” című előadásában bemutatta az elmúlt évtizedek szakmai kutatásainak legfontosabb állomásait, majd azt a sokszor bonyolult és kihívásos folyamatot, amely során az egyetemi oktatók és tanszékek befogadhatóvá és élményszerűvé teszik a hallgatók számára a tudásanyagot.

Prof. Dr. Bándi Gyula, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Dr. Bóka János, Dr. Koller Boglárka, Dr. Somssich Réka​, Dr. Palánkay Tibor, Dr. Pásztor Szabolcs