null Megjelent az Emberi jogi enciklopédia

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjában működő Jogtudományi Intézet kiemelt projektjeként megjelentetett Emberi jogi enciklopédia bemutatóján Dr. Patczolay Péter az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája és Dr. Bárd Károly a Közép-európai Egyetem professzora mellett Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes méltatta a kötetet. A Prof. Dr. Lamm Vanda szerkesztésében készült enciklopédia 67 szerző által írt 102 szócikke az emberi jogok kialakulásának története mellett a terület elmúlt hetvenéves fejlődéstörténetét, a nemzetközi és a hazai szabályozást, illetve a nemzetközi fórumok és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatát is vizsgálja.

 

A projekt az első, a második és a harmadik generációs emberi jogokkal kapcsolatos tudásanyag enciklopédia szintű összefoglalására törekszik. A tanulmányok tartalmazzák az egyes jogok történeti vonatkozásait, így a jog megjelenését, az emberi jogok fejlődésének szempontjából kiemelkedő jelentőségű nemzetközi dokumentumokban való manifesztálódását (Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, Emberi Jogok Európai Egyezménye stb.), s a belső jogi és hazai dokumentumokra való utalást. A jogok mellett különös figyelmet fordítanak az emberi jogok különféle védelmi mechanizmusaira, ezek működésére vonatkozó joganyagra és az egyes fórumok joggyakorlatára.