null Nemzetiségi jogi és politikai továbbképzések a Pécsi Tudományegyetemen

 

A Pécsi Tudományegyetem a 2019-2020 tanévtől kulturális és kisebbségi jogi szakjogász illetve kulturális és kisebbségi politika szakirányú továbbképzési szakok indulnak. Mindkét egyetemi továbbképzés önköltséges, intenzív, levelező rendszerű. A képzésben való részvétel képessé teszi a végzett szakembereket arra, hogy önállóan tájékozódjanak a kultúrával, a kulturális sokféleséggel és a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos jogi és nem jogi szakirodalomban, a vonatkozó nemzetközi jogi, közösségi jogi és hazai joganyagban és esetjogban, hogy ismerjék és felismerjék e sajátos szakterület problémáit, fejlődési tendenciáit és hogy képesek legyenek a lehetséges és várható megoldások anticipálására, s a felelős munkavégzésre.

A kulturális és kisebbségi jogi szakjogász 4 féléves képzésre felvételi feltétel az állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség, a szintén 4 féléves kulturális és kisebbségi politika szakirányú továbbképzésre pedig bármely nem jogász szakon, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni. Így a nemzetiségi politikával jelenleg is foglalkozó vagy az iránt érdeklődő szakemberek illetve nemzetiségi kötődésű diplomás pályakezdő fiatalok széles köre számára nyílik lehetőség arra, hogy elmélyíthessék ez irányú ismereteiket. A szakjogászi képzésben szerezhető végzettség megnevezése „Kulturális és kisebbségi jogi szakjogász”, míg a másik említett továbbképzésben szerezhető végzettség megnevezése „Kulturális és kisebbségpolitikai tanácsadó”.

A jelentkezéssel kapcsolatos további információk az egyetem honlapján érhetők el az alábbi linkeken:

Kulturális és kisebbségi jogi szakjogász
Kulturális és kisebbségpolitikai tanácsadó