null Szalayné Sándor Erzsébet beszámolója

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes ma délután az Országgyűlésben részt vett a Magyarországi nemzetiségek bizottsága ülésén, amelyen tájékoztatta a bizottság tagjait 2016. évi tevékenységéről.


Az Ombudsmanhelyettes szóbeli előadásában kiemelte, a tevékenysége ellátása során rendelkezésére álló eszközöket, említést tett az elmúlt évben, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához érkező panaszok témájáról és azok nemzetiségek közötti megoszlásáról, valamint külön kiemelte a vizsgálatai során érintett legfontosabb, kiemelt tárgyköröket, illetve kiadott elvi állásfoglalásait. A magyarországi nemzetiségek védelmezője beszámolt, az általa rendezett, illetve részvételével megvalósuló nemzetiségi témájú programokról, amelyek között mind haza, mind nemzetközi rendezvények szép számmal szerepeltek. Az Ombudsmanhelyettes említést tett az által végzett szemlélet formálás fontosságáról, valamint a nemzetiségi jogvédelem sajtóban való megjelenéséről.


A beszámolót követően a nemzetiségi szószólók kaptak lehetőséget az Ombudsmanhelyettes tevékenységégének véleményezésére, illetve kérdéseket tehetek fel. A Magyarországi nemzetiségek bizottságának tagjai egyhangúan elismerték, méltatták és megköszönték az Ombudsmanhelyettes nemzetiségi közösségek védelmében kifejtett tevékenységét.

2016. évi beszámoló