null Tájékoztató a koronavírus világjárvány miatt kialakult rendkívüli helyzet roma lakosságot érintő kérdéseiről

 

A mai napon az alapvető jogok biztosával és biztoshelyettes kollégámmal közös közleményt adtunk ki a koronavírus-világjárvány miatt kialakult körülmények sérülékeny helyzetű társadalmi csoportokat érintő kérdéseiről. A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettesként a kérdés kiemelten érinti a feladat- és hatáskörömbe tartozó roma közösségek jelentős részét, így szükségesnek tartom egy kifejezetten nekik szóló specifikus tájékoztatás közzétételét is.

A Magyarországon is egyre súlyosbodó pandémia, ennek összetett gazdasági és társadalmi következményei, valamint a kapcsolódó állami intézkedések sokféle módon és formában nehezítik, korlátozzák mindannyiunk életét. Kihívásokkal és veszteségekkel kell szembenéznünk, olyanokkal, amelyekkel Európa jelenkori lakosságának többsége még nem találkozott: régmúlt idők pusztító járványait csak könyvekből ismerjük. 

A lakosság egyes csoportjainak alaphelyzete nem egyforma, sőt, esetenként jelentősen eltérő képet mutat, ezért a rendkívüli helyzettel való megbirkózás lehetősége és képessége sem azonos a különböző társadalmi csoportok tagjai számára. 

Mindannyiunknak tudnunk kell – állami intézményeknek és polgároknak egyaránt –, hogy a világjárvánnyal együtt járó egészségügyi kockázatok megelőzésére, kezelésére, leküzdésére az egyes társadalmi csoportok nincsenek egyformán felkészülve. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy az oktatási intézmények távoktatásra való átállítása, az elszigetelődés, a munkalehetőségek beszűkülése, illetve megszűnése, és általában a különböző korlátozó rendelkezések következményei a már eleve veszélyeztetett csoportok tagjait az átlagosnál is nagyobb mértékben terhelik meg, nehézségeiket a végletekig fokozhatják.

A járvány lassításához és feltartóztatásához szükséges és elkerülhetetlen járványügyi intézkedések a társadalom legnehezebb gazdasági és szociális körülmények között élő csoportjai számára most igen súlyos helyzetet eredményezhetnek. Nem kétséges, hogy a lakosság különösen sérülékeny tagjai, így kiemelten az idősek, a betegek, a fogyatékossággal élők, a hajléktalan, és más, egzisztenciálisan rászoruló személyek, köztük gyermekek jelentős része a veszélyeztetett helyzetben lévők körébe tartoznak. Külön is hangsúlyoznom kell, hogy a magyarországi roma nemzetiség tagjainak jelentős része is a többszörösen súlyos helyzetben lévők körébe tartozik. Ezekben a hetekben, hónapokban az ország bizonyos régióiban a jelen helyzettől függetlenül is nehéz körülmények között élő, nélkülöző roma családok, a nagy számban elzárt telepeken élők rendkívüli élelmezési, higiéniai, egészségügyi, oktatási természetű kihívásokkal szembesülnek. 

Közleményünkben felhívtuk ezért minden érintett figyelmét, hogy a rászorulók segítése, támogatása, a veszélyeztetett csoportok tagjainak beazonosítása és elérése az illetékes állami és önkormányzati szervek, az általuk működtetett egészségügyi és szociális intézményrendszer dolga és felelőssége. Tisztában vagyok azzal, hogy ez a munka már zajlik és – a rendkívüli helyzetben a szükséges egészségügyi óvintézkedések betartása mellett – az intézmények igyekeznek tenni a dolgukat: gondoskodnak arról, hogy hátrányos helyzetű embercsoportokhoz, köztük nagyszámban roma személyekhez is jusson az egészség, végső soron az élet megőrzéséhez szükséges élelmiszer, tisztálkodószer, gyógyszer. 

A szociális és egészségügyi ellátás óriási kihívás előtt áll, így a veszélyhelyzet idején eljárni jogosult és eljárni köteles állami, illetve önkormányzati intézmények folyamatos és célzott intézkedései mellett az egyéni és csoportos civil kezdeményezések, az egyházi közösségek felajánlásai, a helyben érintett roma nemzetiségi önkormányzatok közreműködése csak megfelelő anyagi háttér, észszerű és szakszerű szervezés, valamint felelős tájékoztatás mellett érhetik el igazi céljukat. 

Hangsúlyozottan arra kérek minden érintettet, hogy közös életünknek ebben a kivételesen emberpróbáló időszakában ne hagyjuk magukra a leginkább rászoruló roma közösségeket és tagjaikat sem! 

Fentiek jegyében jó gyakorlatnak értékelem a veszélyhelyzet kezelése érdekében nemrégiben létrehozott speciális, az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport felállítását. Közös közleményünkben megfontolásra javasoltuk az érintett döntéshozóknak, hogy hozzanak létre a sérülékeny csoportok rendkívüli védelmével és támogatásával foglalkozó, és különösen a hátrányos helyzetben élő gyermekeket és családjukat segítő akciócsoportot, amelyhez szakmai tapasztalatunkat szívesen felajánlottuk. Az akciócsoport létrehozása különösen fontos lehet a hátrányos helyzetben élő romák számára: az előző években a társadalmi felzárkózás érdekében megtett lépések eredményeinek megőrzése kulcsfontosságú a jelenlegi súlyos következmények megelőzése és a projektek jövőbeli akadálytalan folytatása miatt egyaránt.

Az alapvető jogok biztosával és biztoshelyettesével együtt nagyrabecsülésünket és köszönetünket fejeztük ki minden állami és nem állami alkalmazottnak, egészségügyi dolgozónak, egyházi személynek, civil aktivistának, aki megfeszített erővel, türelemmel, fegyelmezettséggel és kitartással dolgozik a világjárvány megfékezésén és közben tekintettel van mindenki egészségére és életére: a sajátjára éppúgy, mint a roma és nem roma embertársainkéra.

A Magyarországon élő nemzetiségek jogaiért felelős ombudsmanhelyettesként kollégáimmal a megváltozott körülmények között is folyamatosan elemezzük a rendkívüli helyzet okozta kihívások nemzetiségi közösségekre, köztük kiemelten a roma lakosságra gyakorolt hatását. Tekintettel a járvány elhúzódó jellegére a következőkben rendszeres tájékoztatást fogok kérni a roma lakosság szociális, egészségügyi és oktatási körülményeiért felelős állami intézményektől. 

Amennyiben egyes olvasóinknak segítségre van szükségük, keressék a településén működő szociális szolgáltatást nyújtó intézményeket, figyelembe véve, hogy azok általában ügyeleti rendben dolgoznak és kifejezetten a telefonos vagy e-mailen történő megkeresést szorgalmazzák az ügyfelek részéről. A települési roma nemzetiségi önkormányzat optimális esetben közre tud működni a megfelelő segítség megtalálásában és a kapcsolatfelvételben is. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, illetve helyben vagy regionálisan még működő karitatív, támogató szervezetek munkatársai igyekeznek segítséget nyújtani a rászorulóknak, intézményeik többsége is még rendelkezésre áll. 

Kollégáimmal otthoni munkavégzés keretében a következő hetekben is folyamatosan dolgozunk, kezeljük a hazai nemzetiségi közösségek és tagjaik nálunk már folyamatban lévő és menetközben érkező ügyeit. Amennyiben a hatóságok vagy közszolgáltatást ellátó szervek eljárásával kapcsolatban problémát érzékelnek vagy az adott intézkedéssel felmerül a diszkrimináció gyanúja, a nemzetiseg.info@ajbh.hu vagy a panasz@ajbh.hu e-mail címeken, továbbra is fogadjuk beadványaikat és szakmai dokumentumaikat, a legfrissebb információkról pedig Facebook oldalunkon, illetve ezen a csatornán, a www.nemzetisegijogok.hu honlapról értesülhetnek.

A következő időszak kihívásainak kezeléséhez megfontoltságot, türelmet és széleskörű elővigyázatosságot kívánok mindannyiunknak!

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra!

Budapest, 2020. március 26.

Szalayné Sándor Erzsébet
nemzetiségi ombudsmanhelyettes