null Az alapvető jogok biztosának közleménye igazgatási szünet elrendeléséről

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában a különleges jogállású szerveknél és a helyi
önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján
elrendelt igazgatási szünet 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart.

Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési
határidejébe, valamint a megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű
teljesítésének határidejébe.