Aktuális állásajánlatok

 

Közérdekű Bejelentő-védelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály ügyfélszolgálati főreferens álláshirdetés

Az alapvető jogok biztosa - közismert nevén az ombudsman - alapjogvédelmi tevékenységet ellátó független alkotmányos szerv. Alapfeladata, hogy panaszbeadvány alapján vagy hivatalból az alapvető jogok érvényesülésével kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. A biztos helyettesei révén a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesülését és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését kíséri külön is figyelemmel.

                       

A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

a Közérdekű Bejelentő-védelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály
Ügyfélkapcsolati Osztályára

ügyfélszolgálati, jogi tanácsadási feladatok ellátására

munkatársat keres

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Feladatkör:

Ügyfélszolgálati feladatkör

Ellátandó feladatok:

 • az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához érkező telefonos információ szolgálat ellátása
 • a bejelentkezés nélkül érkező ügyfelek személyes fogadása, - az ügyfelek személyesen vagy    telefonon történő meghallgatása, adatkezelési és hatásköri tájékoztatása, beadványuk jegyzőkönyvezése
 • a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerének használata
 • egyéb írott formában érkezett beadványok, javaslatok intézése és nyilvántartása
 • az iktató és iratkezelő informatikai rendszer használata
 • iratok / dokumentumok átvétele, vissza adása, iratbetekintés biztosítása - az ügyfélszolgálati tevékenységhez kapcsolódó további feladatok elvégzése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, jogász vagy NKE igazgatásszervezői végzettség,
 • angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:      

 • ügyfélszolgálati gyakorlat
 • jogi/közigazgatási szakvizsga
 • második idegen nyelv ismerete
 • közigazgatásban - különösen panaszkezelés területén - eltöltött gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Puskai Erzsébet nyújt, a 06-1-475-7295-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton az allas@ajbh.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatát fényképes szakmai önéletrajzával, motivációs levéllel és bérigényének megjelölésével az allas@ajbh.hu e-mail címre. Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a megpályázott munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk, hogy pályázatra történő jelentkezésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete - GDPR - az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának értelmében - személyes adatait, valamint a beküldött, személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és kezeljék.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPCAT NMM Főosztály jogász főreferens álláshirdetés

Az alapvető jogok biztosa, mint a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus (a továbbiakban: nemzeti megelőző mechanizmus), feladatainak teljesítése körében az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyen szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot beadvány és felmerült visszásság hiányában is rendszeresen vizsgálja. A nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítése körében az alapvető jogok biztosa személyesen és a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére általa felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat.

Az alapvető jogok biztosa a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény („Küt.”) 27. § és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény. 39/D. § (3) bekezdése alapján az

OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály

a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot érintő szakterületen

 kiemelkedő elméleti tudással vagy legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező

jogász főreferens

munkakörének betöltésére

pályázatot hirdet

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., illetve a munka jellegéről függően Magyarország egész területe vagy külföldi utazás esetén ettől eltérő hely

Feladatkör:

jogász főreferens

Ellátandó feladatok:

 • előkészíti az eljárást kezdeményező beadványokat, iratokat, jelentéseket, a nemzeti megelőző mechanizmus éves, átfogó jelentését;
 • ellátja az OPCAT hatálya alá tartozó hatóságok és intézmények, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus közötti konstruktív párbeszéd megvalósulását célzó feladatokat;
 • elemzi és vizsgálja a főosztály tevékenységéhez kapcsolódó jogszabálytervezeteket;
 • kapcsolatot tart az OPCAT részes államaiban működő nemzeti megelőző mechanizmusokkal;
 • kapcsolatot tart az OPCAT végrehajtását, illetve a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni fellépést célzó bel- és külföldi szervezetekkel;
 • közreműködik az OPCAT 2. cikke szerinti Kínzás és Más Kegyetlen, Embertelen vagy Megalázó Bánásmód vagy Büntetés Megelőzési Albizottsággal történő kapcsolattartásban;
 • részt vesz az OPCAT végrehajtásával, illetve fejlesztésével összefüggésben szervezett bel- és külföldi szakmai rendezvényeken;
 • ellátja a munkájához kapcsolódó ügyviteli feladatokat;
 • ellátja a főosztályvezető által rá ruházott egyéb főosztályi feladatokat.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Fogvatartási helyszínek vizsgálatának előkészítése, vizsgálatok vezetése, vizsgálatokban való részvétel, a vizsgálati tapasztalatokról részjelentések készítése, jelentések előkészítése (a részjelentések összegzése, a helyszíni vizsgálat során feltárt tények elemzése és értékelése a hazai jogszabályi környezet és a nemzetközi emberi jogi standardok alapján), részvétel hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra és az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, a Hivatal belső szabályzatai az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • jogász végzettség
 • a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot érintő szakterületen kiemelkedő elméleti tudás vagy legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • államilag elismert legalább középfokú komplex (B2) nyelvvizsga angol nyelvből
 • számítógépes ismeret: Word, Excel, PowerPoint

Pályázat betöltéséhez szükséges egyéb feltétel:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • menekültügy, büntetés-végrehajtás, rendőrség, gyermekvédelem, vagy szociális ellátás területén szerzett kiemelkedő szakmai tapasztalat
 • második idegen nyelv legalább középfokú ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és íráskészség
 • jó problémamegoldó képesség,
 • megbízhatóság és terhelhetőség
 • pontos és precíz munkavégzés
 • felelősségteljes személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Küt. 24. § (2) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. október 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázatát fényképes szakmai önéletrajzával, motivációs levelével és bérigényének megjelölésével az opcat@ajbh.hu e-mail címre küldje. Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a megpályázott munkakör megnevezését. Az egyéb módon beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. október 17.

A pályázat kiírója a benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a pályázati kiírásban feltüntetett formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek. A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPCAT NMM Főosztály pszichológus főreferens álláshirdetés

Az alapvető jogok biztosa, mint a 2011. évi CXLIII. törvénnyel kihirdetett, a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyve (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmus (a továbbiakban: nemzeti megelőző mechanizmus), feladatainak teljesítése körében az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyen szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot beadvány és felmerült visszásság hiányában is rendszeresen vizsgálja. A nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítése körében az alapvető jogok biztosa személyesen és a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére általa felhatalmazott munkatársai útján is eljárhat.

Az alapvető jogok biztosa a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény („Küt.”) 27. § és az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény. 39/D. § (3) bekezdése alapján az

OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály

a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot érintő szakterületen

kiemelkedő elméleti tudással vagy legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező

pszichológus főreferens

munkakörének betöltésére

pályázatot hirdet

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., illetve a munka jellegéről függően Magyarország egész területe vagy külföldi utazás esetén ettől eltérő hely

Feladatkör:

pszichológus főreferens

Ellátandó feladatok:

 • az alapvető jogok biztosa által elrendelt vizsgálatok előkészítése, lefolytatása során ellátja a pszichológusi szakképzettséget igénylő feladatokat, szakvéleményt készít, és javaslatot tesz a további intézkedésre;
 • előkészíti az eljárást kezdeményező beadványokat, iratokat, jelentéseket, a nemzeti megelőző mechanizmus éves, átfogó jelentését;
 • elemzi és vizsgálja a pszichológusi szakértelmet igénylő jogszabálytervezeteket;
 • ellátja az OPCAT hatálya alá tartozó hatóságok és intézmények, valamint a nemzeti megelőző mechanizmus közötti konstruktív párbeszéd megvalósulását célzó feladatokat;
 • ellátja a munkájához kapcsolódó ügyviteli feladatokat;
 • kapcsolatot tart az OPCAT végrehajtását, illetve a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni fellépést célzó bel- és külföldi szervezetekkel;
 • ellátja az OPCAT végrehajtásával, illetve fejlesztésével összefüggésben szervezett bel- és külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel feladatait;
 • ellátja a főosztályvezető által rá ruházott egyéb főosztályi feladatokat.

Az álláshelyhez tartozó főbb tevékenységi körök:

Fogvatartási helyszínek vizsgálatának előkészítése, vizsgálatok vezetése, vizsgálatokban való részvétel, a vizsgálati tapasztalatokról részjelentések készítése, jelentések előkészítése (a részjelentések összegzése, a helyszíni vizsgálat során feltárt tények elemzése és értékelése a hazai jogszabályi környezet és a nemzetközi emberi jogi standardok alapján), részvétel hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra és az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, a Hivatal belső szabályzatai az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • pszichológus végzettség
 • a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot érintő szakterületen kiemelkedő elméleti tudás vagy legalább ötéves szakmai gyakorlat
 • államilag elismert legalább középfokú komplex (B2) nyelvvizsga angol nyelvből
 • számítógépes ismeret: Word, Excel, PowerPoint

Pályázat betöltéséhez szükséges egyéb feltétel:

A nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • menekültügy, büntetés-végrehajtás, rendőrség, gyermekvédelem, vagy szociális ellátás területén szerzett kiemelkedő szakmai tapasztalat
 • második idegen nyelv legalább középfokú ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és íráskészség
 • jó problémamegoldó képesség,
 • megbízhatóság és terhelhetőség
 • pontos és precíz munkavégzés
 • felelősségteljes személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • bérigény
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá nem áll a Küt. 24. § (2) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata
 • nyelvvizsga bizonyítvány
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. október 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Pályázatát fényképes szakmai önéletrajzával, motivációs levelével és bérigényének megjelölésével az opcat@ajbh.hu e-mail címre küldje. Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a megpályázott munkakör megnevezését. Az egyéb módon beérkező pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. október 17.

A pályázat kiírója a benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a pályázati kiírásban feltüntetett formai és tartalmi követelményeknek megfelelnek. A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.