A nemzetiségi ombudsmanhelyettes közleménye a Nemzetközi Roma Nap alkalmából

Április 8-a világszerte a roma kultúra értékeinek ünnepe. Az elmúlt években – és ebben az esztendőben is – azonban az egész világ évtizedek óta nem tapasztalt válságokat élt és él át, elengedhetetlen ezért, hogy a roma kultúra jelentőségének hangsúlyozása mellett ezen a napon az aktuális társadalmi kihívásokra is felhívjuk a figyelmet.
2022. április. 12.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete az Ukrajnát ért támadás és annak következményei kapcsán

A Magyarországon élő ukrán nemzetiségi közösség egészének szeretném az alábbi néhány sorral az együttérzésemet és támogatásomat kifejezni az Ukrajnát ért támadás és annak következményei miatt. Meggyőződésem, hogy csak az emberi mivoltunk megőrzése, az emberi jogok feltétel nélküli tisztelete, valamint felebarátaink nemzeti és etnikai szempontú megbélyegzését nélkülöző együttműködés alkalmas arra, hogy minden nehézség legyőzhetővé váljon!
2022. március. 03.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a nemzetiségi listaállítás első szakaszáról

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes megbízatásának kezdete óta kiemelt figyelmet fordít a tizenhárom magyarországi nemzetiségi közösséget is érintő helyi és országos szintű választási eljárásokra. A korábbi évekhez hasonlóan a 2022. évi országgyűlési választásokat, így a listaállítás január 31. napján lezárult első szakaszát is megkülönböztetett figyelemmel kíséri.
2022. február. 03.

A Gyermekjogi Civil Koalíció nyilatkozata a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes „A gyöngyöspatai roma gyermekek nevelési-oktatási helyzetével kapcsolatban feltárt egyedi és általános problémákról” szóló 5/2021. számú elvi állásfoglalásával kapcsolatban

A Gyermekjogi Civil Koalíció örömmel és szakmai egyetértéssel fogadja a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 5/2021. számú elvi állásfoglalását, amely egy komplex és interdiszciplináris utóvizsgálat záródokumentuma.
2022. február. 03.

1/2022. számú elvi állásfoglalás a második világháború végén a Szovjetunióba, kényszermunkára elhurcolt német nemzetiségű személyek hadigondozásáról

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2022. január 19-én kiadta 1/2022. számú elvi állásfoglalását a második világháború végén a Szovjetunióba, kényszermunkára elhurcolt német nemzetiségű személyek hadigondozásáról.
2022. január. 21.

Közös jelentés egy temető működésével, valamint a települési önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat együttműködésével összefüggésben

Az alapvető jogok biztosa és a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes közös jelentése egy temető működésével, valamint a települési önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat együttműködésével összefüggésben
2021. december. 23.