null Az alapvető jogok biztosa eljárást indított a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjképzésére vonatkozóan

Az alapvető jogok biztosához a Magyar Autóklub panaszt nyújtott be, amelyben a biztosítók által a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjának meghatározásához használt bonus-malus rendszer rendeleti szintű szabályozásával, valamint az ún. károkozói pótdíj felszámításával összefüggésben jelzett problémákat.

A Magyar Autóklub álláspontja szerint a rendelet korlátozás nélküli felhatalmazást ad a biztosítók részére, amely alapján azok az egyes kártörténeti adatokat további korrekciós tényezőként is figyelembe vehetik a biztosítási díjak megállapítása során. Ezzel összefüggésben a beadványozó a biztosítási díjak – az előzőekből fakadó - gyorsan változó jellegét, valamint a károkozói pótdíj alkalmazásának gyakorlatát is sérelmezte.

A beadvány alapján felmerült a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményének sérelme, illetve közvetlen veszélyének a gyanúja, így az ombudsman vizsgálatot indított, melynek keretében megkereséssel fordult a pénzügyminiszter, a Magyar Biztosítók Szövetsége, valamint a biztosítási piac felügyeleti szerveként eljáró Magyar Nemzeti Bank felé.