null 25 éves a Barátság folyóirat

Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a Barátság az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában

Különleges eseménynek adott otthont 2019. február 20-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala. A Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes, Mayer Éva főszerkesztő és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége által közösen szervezett, a Miniszterelnökség támogatásával megvalósult rendezvényen a Barátság folyóirat megalapításának 25 éves jubileumára gyűltek össze a résztvevők. 

A közel száz fős közönségben a hazai nemzetiségi közélet jeles képviselői, így Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, Alexov Lyubomir szerb, Farkas Félix roma, Kissné Köles Erika szlovén, Kreszta Traján román, Sianos Tamás görög és Szuperák Brigitta urkán nemzetiségi szószólók, valamint Kramarenkó Viktor ruszin, Szutor Lászlóné szerb és Agárdi Szpírosz Bendegúz görög országos nemzetiségi önkormányzati elnökök mellett nemzetiségi művészek, pedagógusok és más szakemberek, továbbá a nemzetiségek kultúrája iránt fogékony, a folyóirat negyedszázados tevékenységét figyelemmel kísérő érdeklődők is szép számmal helyet foglaltak. Az eseményt az MTVA Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztősége rögzítette és megjelent Agárdi Elektra, a nemzetiségi műsorok szerkesztője és Mucsányi János főszerkesztő is.

A rendezvény nyitányaként az ombudsmani hivatal munkatársaiból álló kórus műsora adta meg az alaphangot, hiszen az általuk előadott kórusművek a hazai német, örmény, roma és szlovák nemzetiségeink dallamkincséből válogatva mutatták be a kultúrák sokszínűségét.

Ezt követően Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a megjelenteket és méltatta a folyóirat szerepét és érdemeit a magyarországi nemzetiségek kulturális identitásának megőrzésében és a többségi nemzettel való megismertetésben. A helyettes államtitkár Jókai Mórt idézve – „a nép sokféle nyelven beszél, de egyforma szívvel szeret” – hangsúlyozta: a magyarországi nemzetiségek számos jelét adják annak, hogy szeretik kultúrájukat, örökségüket és ezt másokkal megosztani, megmutatni is szeretik. Köszöntőjében kiemelte a fiatal generációk felelősségét az anyanyelvük megismerésében, a nemzetiségi identitás és hagyományok átvételében, hogy az a magvető munka, amit például a Barátság folyóirat végez a jövőben is termékeny talajra hullhasson és sokszoros termést hozzon.

 

 

A program házigazdájaként Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi ombudsmanhelyettes foglalta össze a Barátság folyóirat által az elmúlt 25 év alatt elért eredményeket, hangsúlyozva: egy olyan igazi szakmai műhelyről van szó, amely felvállalta azt az úttörő feladatot, hogy a Magyarországon élő nemzetiségi közösségeket olyan államalkotó tényezőkként mutassa be, amelyek egymással, a többségi társadalommal és sok esetben az anyaországukkal is folyamatos, élő, dinamikus kapcsolatokat ápolnak. Kiemelte a lap alapítójának és főszerkesztőjének, Mayer Évának szerepét, aki évtizedek óta fáradhatatlanul, kiváló szakértelemmel és empátiával segíti a nemzetiségi kulturális jogok érvényesülését. Emellett hangsúlyozta a nemzetiségi közösségek választott testületei és Magyarország Kormánya által nyújtott eszmei és anyagi támogatás fontosságát, kiemelve, hogy 2018 óta immár az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége a lap kiadója, ami biztos hátteret jelent a folyamatos magas színvonalú szakmai munkához.

Mayer Éva főszerkesztő összegezte a folyóirat eddigi fejlődését és jövőbeli terveit. Kiemelte, hogy 1994 óta milyen jelentős fejlődésen ment keresztül a nemzetiségi jogvédelmi rendszer: a rendszerváltás után megalakulhattak a nemzetiségi önkormányzatok, majd létrejött az ombudsmani intézmény, a nemzetiségi szószólói rendszer, ma pedig már önálló nemzetiségi képviselői is ül a Parlamentben. Hangsúlyozta, hogy a Barátság folyóirat mindig jól együttműködött a nemzetiségi és a többségi – írott és elektronikus – sajtóval, kölcsönösen segítették és segítik egymás munkáját. A szerkesztőség munkatársainak bemutatása mellett külön megköszönte a lap megjelenését támogató kormányzati segítséget, amely lehetővé teszi a folyóirat tervezhetőségét, a hosszú távú alkotómunkát. Hangsúlyozta, hogy minden magyarországi nemzetiség egyformán fontos, valamennyi nemzetiségi kultúra teremt olyan kortárs irodalmi, képzőművészeti, zenei illetve színház- vagy filmművészeti értékeket, amelyek nemcsak a magyar, hanem az európai kultúrát is gazdagítják.

 

 

A rendezvény második felében Angelidis Vasilis/Zeys és Milosevits Mirkó – Kullai Tímea duója zenei műsorszámaival színesített irodalmi program keretében mutatkozott be néhány olyan nemzetiségi kötődésű alkotó, akiknek munkássága szorosan kapcsolódik a Barátság folyóirat elmúlt 25 évéhez. A műveikből felolvasó Berényi Máriával, Dzsjotjánné Krajcsír Piroskával, Fábián Évával, Káli-Horváth Kálmánnal, Michelisz Józseffel, Milosevits Péterrel és Svetla Kjosevával Mayer Éva beszélgetett, felidézve az írások keletkezésének körülményeit és a sok éves együttműködéshez kapcsolódó élményeit. A megszólaló írók és költők kiemelték annak fontosságát és jelentőségét, hogy a folyóirat folyamatosan teret biztosít a nemzetiségi közösségek anyanyelvein alkotó művészek írásainak megjelenéséhez. 

 

A program zárását a 25 éves születésnapi torta felszeletelése jelentette.