null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes üzenete a Roma Ellenállás Napja alkalmából

A roma holokauszt áldozataira és az elnyomás, diszkrimináció és kirekesztés ellen fellépő romákra egyaránt tisztelettel emlékezünk május 16-án, a Roma Ellenállás Napján.

78 évvel ezelőtt az auschwitz-birkenaui láger parancsnoka a külön cigánytábor felszámolásáról döntött, az érintett körletekbe újonnan érkező magyarországi zsidó foglyokat akart elhelyezni. A romák azonban tudomást szereztek a tervről és felkészültek a védekezésre. Köveket, botokat, vasrudakat és csákányokat gyűjtöttek, becsempészték a barakkjaikba, hogy ellenálljanak a támadásnak. Május 16-án az SS több száz fegyverese rontott rá a hatezer fős cigánytáborra, de a koncentrációs táborok történetében addig példátlan, nem várt ellenállással találkoztak. Az őrök és az elkeseredetten védekező foglyok között egész nap tartott a küzdelem, a romák hősiesen kitartottak. A nap végén a táborparancsnok elrendelte a cigányláger ostromának felfüggesztését, így hatalmas áldozatok árán ugyan, de a roma foglyoknak akkor sikerült megvédeniük magukat. A támadást követően, a nyár során a fiatalabb, munkaképes roma foglyokat és a nőket más táborokba szállítottak át, így Auschwith-Birkenauban csupán az idős, beteg emberek és gyermekek maradtak, csaknem háromezren. Az SS végül 1944. augusztus 2-án támadt rájuk, és bár a rabok ekkor is védekeztek, de a túlerővel szemben már nem volt esélyük.

A náci brutalitással szembeni hősies ellenállás a roma identitás részévé vált, mint a reménytelen küzdelem vállalása az emberi méltóság megőrzése érdekében. E nap azóta lehetőséget teremt arra is, hogy tudatosítsuk: a romák a történelem fontos és aktív szereplői. Meghatározó jelentősége van annak, hogy az oktatás és a társadalmi érzékenyítés révén a jövő generációk a történelmi megemlékezésen túl annak is tudatában legyenek, hogy elidegeníthetetlen emberi jogaink védelmében minden esetben és minden körülmények között szót kell emelnünk és cselekednünk kell. Erre a korábbi elvi állásfoglalásaimban és az Alapvető Jogok Biztosával közös jelentéseimben is felhívtam a figyelmet.

Nemzetiségi ombudsmanhelyettesként feladatomnak tekintem azt is, hogy felhívjam a figyelmet azon civil szervezetekre is, amelyek elkötelezett munkát folytatnak az emlékezés és emlékeztetés érdekében. Május 16. ezért arra is alkalmat teremt, hogy kiemeljem azt a projektet, amelyet a Phiren Amenca Nemzetközi Hálózat valósít meg roma fiatalok számára. A szervezet Európa húsz országában és Kanadában működő, roma és nem roma önkéntesek és önkéntes szervezetek hálózata, akik elkötelezettek a rasszizmus és az előítéletek leküzdése mellett. A szervezet egyik évek óta megtartott szemináriumsorozata a roma ellenállásról, a roma holokausztról és a cigányellenességgel szembeni küzdelemről szól. Ezen a több részből álló nemzetközi programon a téma megismerése iránt elkötelezett, 18-30 év közötti roma és nem roma fiatalok vesznek részt. A szakmai rendezvények célja, hogy résztvevők a roma holokauszt történéseit, az emberi jogok és a nem formális oktatás alapjait megismerjék, és tájékozódjanak e módszer alkalmazhatóságáról a holokauszt oktatása, az emlékezés, valamint a diszkrimináció, intolerancia és cigányellenesség elleni küzdelemben. 

2022-ben a szemináriumsorozat első eseményére április 11-16. között került sor a lengyelországi Oświęcim városában, ahol számos workshop keretében ismerkedhettek a résztvevők a történések részleteivel, majd megemlékezéssel egybekötött látogatást tettek az Auschwitz Múzeumban, illetve az auschwitz-birkenaui helyszíneken. A második találkozóra augusztus 2-án tartják majd Németországban, ahol a buchenwaldi koncentrációs tábor történetével foglalkoznak a résztvevők. A szeminárium harmadik, záró rendezvénye során a résztvevők megismerhetik a Yad Vashem Emlékkomplexum oktatási munkáját, erre az eseményre október 10-15. között Jeruzsálemben kerül sor.