null Konferencia az egyéni nemzetiségi névhasználat aktuális kérdéseiről


A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes az ELKH - Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpontjával közösen 2022. október 20-án az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában „Minek nevezzelek? – Az egyéni nemzetiségi névhasználat aktuális kérdései” címmel szervezett konferenciát. Az eseményt kiemelt figyelem kísérte: azon a nemzetiségi közösségek vezetői és szakértői, valamint a nyelvtudomány képviselői közül 50 fő személyesen vett részt, további 40 érdeklődő pedig online kapcsolódott be.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes 2021. július 28-án kiadta a nemzetiségi nyelven való egyéni névhasználatról szóló 3/2021. számú elvi állásfoglalását, amely felszínre hozta és felerősítette az identitás szerves részét képező, alaptörvényi védettséget élvező névviseléssel kapcsolatos párbeszéd szükségességét a nemzetiségi közösségek képviseletét ellátó önkormányzatok, valamint a nyelvtudomány szakemberei között. 
Az elvi állásfoglalás és a rendezvény kifejezett szándéka az volt, hogy a Magyarországon elismert nemzetiségek saját nemzetiségi nyelvi szabályainak megfelelő anyakönyvezés terén feltárja a névhasználat érvényesülésének komplex helyzetét, bemutassa azokat a kihívásokat, ellentmondásokat, amelyekkel a nemzetiségi közösségek tagjai szembesülnek az említett jogok érvényre juttatása és gyakorlása során.

A vonatkozó jogszabályok erejénél fogva a nemzetiségi névválasztásban feladatokkal rendelkező intézmények gyakorlati és elméleti szakemberei közötti eszmecserét az egész napos konferencia paneljei híven tükrözik: a névhasználatot és az anyakönyvi eljárásokat érintő hatályos jogszabályi környezet bemutatása ugyanúgy teret kapott, mint a névhasználatot érintő nyelvtudományi szempontokra, illetve gyakorlati tapasztalatokra, kihívásokra fókuszáló panelek. Az érdemi párbeszéd megteremtéséhez nagyban hozzájárult, hogy a konferencián az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának tagjai, az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei és képviselői is nagyszámban megjelentek, a nemzetiségi közösségek érdekeit előtérbe helyező hozzászólásaikkal előmozdították az online részvételre is lehetőséget adó szakmai tanácskozást. 


 

A konferencia résztvevőit Dr. Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa, Dr. Prószéky Gábor, az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjának Főigazgatója, valamint a konferencia házigazdája, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes köszöntötte. A nemzetiségi kutatóközpontok képviselői, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Kutatóközpontjának kutatói, a Miniszterelnökség, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának és a Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkárságának munkatársai tartottak példákkal gazdagon illusztrált előadásokat. A konferencián elhangzott előadások és hozzászólások arra mutattak rá, hogy az érintett területen továbbra is számos olyan kérdés jelentkezik, amelyek tisztázása érdekében a nemzetiségi közösségek képviselőinek és az érintett szakterületek kutatóinak együttműködésével szűkebb körű és célzott egyeztetések szervezése is szükségessé válhat. 

 

A konferencián elhangzott előadások és a konferencia teljes videofelvétele itt elérhetők.