null A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes Tolna megyei látogatása

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes június 7-8. között részt vett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által szervezett Tolna megyei munkalátogatáson.

Szalayné Sándor Erzsébet, a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes Tolnában elsősorban nemzetiségi nevelés-oktatási, valamint nemzetiségi kulturális intézményeket látogatott meg, amelyek – mint mondta – fontos szerepet töltenek be a nemzetiségi önazonosság és kultúra megőrzésében, valamint a nemzetiségi anyanyelv használatában, fejlesztésében. Ezt a felvetést a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek vezetőivel és képviselőivel való találkozások is megerősítették.

A nemzetiségek védelméért felelős biztoshelyettes elsőként a Magyarországi Német Színházat (Deutsche Bühne Ungarn) kereste fel, amely az egyetlen professzionális német nyelvű színház hazánkban. A tavaly felújított 80 férőhelyes színház éves repertoárjának összeállításakor a sokszínűségre, valamint a magyarországi németség kulturális és nyelvi értékeinek a megőrzésére törekednek. A német nemzetiség szórványos elhelyezkedése okán kiemelkedő fontosságúnak tartják a színház által megvalósított tájelőadásokat is.

A nemzetiségi biztoshelyettes Gyönkön – a több mint kétszáz éve folyamatosan működő és német nyelvet is oktató – Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumot kereste fel. A megbeszélésen az intézményvezetőn és az igazgatón kívül részt vett a polgármester, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, az óvoda és az általános iskola vezetője, illetve több környező település polgármestere, intézményvezetője, valamint nemzetiségi pedagógusa. A beszélgetés során a szakemberek, a helyi közélet szereplői egyértelműen kinyilvánították, hogy a munkájuk során kiemelten fontosnak tartják a német nemzetiségi identitás és nyelv megőrzését térségükben, intézményeikben.

Továbbá a biztoshelyettes megtekintette a gyönki német nemzetiségi tájházat, és találkozott a helyi Német Nemzetiségi Egyesület elnökével és tagjaival is.

Június 8-án délelőtt a biztoshelyettes és munkatársai a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület székházában a szekszárdi német közösség képviselőivel beszélgetett. A Szekszárdi és a Tolna megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az egyesület elnökein kívül a találkozón részt vett több német nemzetiségi nevelést-oktatást végző intézmény vezetője is. A problémaorientált – többek között a nemzetiségi önkormányzatok és intézmények működésére, finanszírozására, a nemzetiségi pedagógusképzésre fókuszáló – beszélgetés résztvevői és a biztoshelyettes megállapodtak, hogy az ősz folyamán folytatják az eszmecserét a Szekszárdon folyó, német nemzetiségi közösséget érintő munka tapasztalatairól.

A nemzetiségek védelméért felelős biztoshelyettes Tolna megyei programja Bonyhádon zárult, ahol a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyben működő kulturális egyesület elnökeivel és tagjaival találkozott. Bonyhád nemzetiségi összetétele ma is sokszínű, meghatározó azonban a német nemzetiségi közösség jelenléte, valamint a hagyományaik, illetve az anyanyelvi értékeik megőrzésért folytatott munka.

Szalayné Sándor Erzsébet a záró sajtótájékoztatón elmondta: Tolnában elsősorban nemzetiségi nevelés-oktatási, valamint nemzetiségi kulturális intézményeket látogatott meg, amelyek kiemelt szerepet töltenek be a nemzetiségi önazonosság és kultúra megőrzésében, valamint a nemzetiségi anyanyelv használatában, fejlesztésében. Ezt a felvetést a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek vezetőivel és képviselőivel való találkozások is megerősítették.

A biztoshelyettes a megyelátogatáshoz kapcsolódó sajtótájékoztatón bejelentette, hogy 2017 őszén vizsgálat keretében kívánja feltárni a magyarországi nemzetiségi színjátszás helyzetét.