null A V4 országok ombudsmanjainak találkozója Pozsonyban

 

Mária Patakyová Prof. szlovák ombudsman (Verejná ochrankyňa práv) meghívására 2019. május 29-31. között került sor a V4-es országok ombudsmanjainak találkozójára Szlovákia fővárosában. Az eseményen a vendéglátó mellett részt vett Anna Šabatová cseh ombudsman, Stanisław Trociuk lengyel ombudsmanhelyettes és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala képviseletében a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes és a Jövő Nemzedékek Szószólója, valamint közvetlen kollégáik.

A V4-ek ombudsmanjai 2004 óta találkoznak rendszeresen, hogy megvitassák az alapvető jogok védelemének aktuális helyzetét és kihívásait. Az idei év kiemelt témái:
- oktatási szegregációs tendenciák és a deszegregáció lehetőségei;
- gyermekvédelmi rendszerek és nevelőszülői 
- hajléktalanság és lakhatáshoz való jog;
- közigazgatási jogkörben elkövetett károkozás.

A három napos intenzív szakmai megbeszélést követően a részt vevő szlovák, cseh, lengyel és magyar ombudsmanok, illetve ombudsmanhelyettesek zárónyilatkozatot tettek közzé a megbeszélés egyik kiemeltátfogó témája, a gyermeki jogok érvényesülése kapcsán. Ebben a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 30. évfordulóját is felidézve hitet tesznek a nevelőszülői gondoskodással és az iskolai szegregáció megszüntetésével kapcsolatos közös álláspontjukról.

Ezt követően az eseményen részt vevő ombudsmanok, illetve ombudsmanhelyettesek sajtótájékoztatót tartottak, amelyet kiemelt figyelem kísért a helyi médiumok részéről.Mária Patakyová szlovák ombudsman (Verejná ochrankyňa práv), Szalayné Sándor Erzsébet Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes és Bándi Gyula, a Jövő Nemzedékek Szószólója egyaránt hangsúlyozták, hogy a négy ország - közös történelmi múltjuk, társadalmi és gazdasági helyzetük, uniós elkötelezettségük miatt - rendkívül hasonló adottságokkal rendelkeznek. Ezért az ombudsmani intézmények sorsa és jövőképe is hasonló, az összefogás és a szakmai intézkedések összehangolása szükségszerű. A megbeszélések során például számtalan esetben felmerült az ombudsmani és bírósági esetjog kölcsönös megismerésének igénye, ahogy az egyes nemzetközi szervezetekben való koordinált álláspont képviselete is. A szegénység, társadalmi kirekesztettség és az ezekből adódó veszélyek - így a lakhatási és oktatási szegregáció, szociális problémák, ellátórendszerek válsághelyzete - olyan közös problémák, amelyekre szoros együttműködéssel közös válaszokat kell adni.

A sajtótájékoztatót követő egyéni interjúkban a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes a nemzetiségi nevelés-oktatás aktuális kérdéseiről, valamint a magyarországi szegregációs folyamatokról és a szükséges további lépésekről tájékoztatta a sajtó megjelent képviselőit.