null Gyermekjogok - digitális környezetben

A gyermekek digitális környezetben való jogainak biztosítása egy olyan kulcsfontosságú kihívás, amellyel az Európa Tanács is kiemelten foglalkozik. Ennek keretében dolgozza ki az Európa Tanács Ad-hoc Gyermekjogi Bizottsága azt az iránymutatást, amely a gyermeki jogok védelmét, érvényesülését és elősegítését szolgálja a digitális környezetben (Guidelines for Member states to Empower, Protect and Support Children in the Digital Environment). Az iránymutatás-tervezet előkészítésébe – a Stratégia 2. prioritását szem előtt tartva – gyermekeket is bevontak: 2017 áprilisában 8 országban tartottak gyermekkonzultációkat 200 gyermek részvételével. Az életkor szerint kialakított csoportok mellett minden tagországban sor került sérülékeny csoporthoz tartozó gyermekekkel való konzultációkra is, hazákban a roma nemzetiségű fiatalok véleményére voltak kíváncsiak a szakemberek. Magyarországon a konzultációk az Alapvető Jogok Biztosának HivatalaNemzetiségi Ombudsmanhelyettes Titkársága és a Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület (REGY) együttműködésében valósultak meg három helyszínen. Bevonásra kerültek 16-18 év közötti fiatalok Budapest II. kerületében, hátrányos helyzetű, tanodát látogató gyermekek Budapest IV. kerületében és roma nemzetiségi fiatalok Hodászon. A május 25-én megrendezett program keretében a magyarországi gyermekkonzultációk eredményeit osztották meg a REGY és a Nemzetiségi Biztoshelyettes Titkársága munkatársai a területen dolgozó szakemberekkel és szakértőkkel. A program résztvevői voltak konzultációk delegált gyermek résztvevői is, akik ismertették a gyermekkonzultáció eredményeként megfogalmazott üzeneteket is.