null Közlemény a német közösséget az elmúlt időszakban ért méltatlan sajtómegnyilvánulásokról

Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségi biztoshelyettes január 30-án megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkárát, és kérte, hogy soron kívül folytasson átfogó vizsgálatot a Petőfi Irodalmi Múzeum által indított Hajónapló című műsor Gumiszoba műsorblokkjában elhangzottakkal kapcsolatban. A nemzetiségi biztoshelyettes az ügyben maga is teljes körű vizsgálat indításáról határozott, amelynek keretében megkereste a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét is.

Mint ismeretes, 2020. január 19-én a Petőfi Irodalmi Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum által közösen indított Hajónapló című műsor Gumiszoba elnevezésű műsorblokkjában általánosító, a német közösség tagjait súlyosan sértő kijelentések hangzottak el. A német nemzetiségi közösség tagjait a történtek mélyen megrázták, különösen amiatt, hogy a felkavaró beszélgetésre a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján került sor, amely az Országgyűlés döntése alapján 2012 óta hivatalos magyar állami emléknap. A magyarországi német lakosság kitelepítéséről határozó korabeli dokumentum a kollektív bűnösség elve mentén döntött a kisebbségi csoport tagjainak sorsáról, és most, 75 évvel később ugyanilyen módon kezelték és kárhoztatták, illetve gúnyolták ki a hazai németség tagjait a Gumiszoba vendégei.

A műsorban, és aztán annak január 23-án adásba került második részében a megjelentek a német közösség tagjairól általánosítva, sematikus módon beszéltek, és a közösséget folyamatosan a második világháború során a náci Németország bűneivel összemosva ábrázolták, hol kegyetlen elkövetőként, hol más okokból nevetségessé téve őket. Az emberi méltóságot sértő kijelentések alkalmasak lehettek arra is, hogy a többségi társadalom tagjaiban indulatokat keltsenek a német közösséghez tartozókkal szemben.

Ahogy arra az Alkotmánybíróság számos döntésében rámutatott, a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat mások emberi méltóságának a megsértésére. A véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére sem. A nemzetiségi biztoshelyettes elkötelezett abban, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása mellett is óvni kell az emberi méltósághoz fűződő jogokat. Elfogadhatatlannak tartja az olyan tartalmak nyilvános hangoztatását vagy közzétételét, amelyek alkalmasak a társadalom tagjai között ellentétek szítására, illetve meglévő ellentétek, indulatok elmélyítésére, valamint arra, hogy származásuk miatt félelmet és szorongást ébresszenek a hazai nemzetiségi közösségek tagjaiban.