null Megjelent az Emberi Jogok Európai Egyezményének kommentárja

A Magyar Jogi Könyvszalon keretében mutatták be a magyar nyelven először megjelenő komplex kézikönyvet, amelyben a Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes a megkülönböztetés tilalmáról és a házasságkötéshez való jogról szóló fejezetek szerzője.

Paczolay Péter, az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája a kommentár előszavában a következőket írja:
"A kötet számomra leginkább elismerésre méltó vonása a teljességre törekvés, a tárgyszerűség és a szakszerűség. Nem elméleteket épít, nem tágabb politikai kontextusokat kutat, hanem tárgyilagosan bemutatja az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatát a maga teljességében. Érthető, hogy a kommentárokat a legtöbben kézikönyvként használják (...) De bátran mondhatom, hogy érdemes a kötetet módszeresen végigolvasni, ugyanis új és izgalmas dimenziót nyit meg: érzékelteti azt a bonyolult fejlődést, amelyen az Egyezmény hetven, a Bíróság pedig hatvan év alatt átment."

A kötetet a szélesebb közönségnek bemutató kerekasztal-beszélgetésen Sulyok Tamással, az  Alkotmánybíróság elnökével beszélgetett Sonnevend Pál, az ELTE ÁJK dékánja, a könyv egyik szerkesztője.