null Nemzet, Közösség, Kisebbség, Identitás: A nemzeti alkotmánybíróságok szerepe és aktivizmusa az alkotmányos identitás védelmében kerekasztal-beszélgetés

"Nemzet, Közösség, Kisebbség, Identitás: A nemzeti alkotmánybíróságok szerepe és aktivizmusa az alkotmányos identitás védelmében" címmel szervezett online kerekasztal-beszélgetést az SZTE ÁJTK NRTI és az NKE 2021. június 17-én. Az alkotmányos identitást több szemszögből megközelítő rendezvényen neves előadók, szakértők vettek részt, amelyen a téma nemzetiségeket érintő aspektusait Szalayné Sándor Erzsébet is kifejtette felszólalásában.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes kiemelte a részvételi jog közvetett és közvetlen formájának nemzetiségi közösségekkel összefüggő elemeit, illetve a részvételi jog Magyarországon speciális megoldásnak számító gyakorlását, a nemzetiségi önkormányzat létrehozását. Ezzel összefüggésben felhívta a figyelmet a 2011. évben tartott népszámlálás során az identitásvállalás kérdéskörében tapasztalt rendelkezések pontosítására, mivel a nemzetiségi alapon való részvételi jog gyakorlásának előfeltétele az identitás vállalása, amely nagyobb tudatosítást igényelne a nemzetiségi közösségekben. Emellett az elszámolás tekintetében jogszabály értelmezésére ad okot az országos nemzetiségi önkormányzatok által jelölt és szószólóvá, illetve képviselővé választott személy viszonya az őt jelölő önkormányzattal szemben.

A központi téma részeként tárgyalt hatékony részvétellel kapcsolatban az Ombudsmanhelyettes kifejtette, az sem az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló Keretegyezmény magyar nyelvű változatában, sem az ehhez kapcsolódó vélemények szövegeiben nem található meg. A részvételi jog hatékony oldala mellett fontosnak véli kiemelni a tájékozott részvételi jog gyakorlásának lehetőségét, mindezt szoros összefüggésbe hozva a véleménynyilvánításhoz és az információszabadsághoz való joggal.

További információk a konferenciáról itt és itt érhetők el.