null Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes március 19-én előadást tartott a "Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon" című konferencián, amelyre az első nemzetiségi törvény, az 1868. évi 44. törvénycikk megalkotásának 150. évfordulója és a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény létrejöttének 25. évfordulója alkalmából került sor.

Gratulálunk az esemény életre hívásához az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottsága tagjainak és Lyubomir Alexov szerb szószólónak.