Az ombudsman egy örökbefogadási eljárás alapjogsértő meghiúsulásáról

A tisztességes eljáráshoz való jog és az egyenlő bánásmód sérelmét állapította meg az alapvető jogok biztosa egy azonos nemű párkapcsolatban élő személy örökbefogadási ügyének vizsgálata során. Székely László szerint a gyermekvédelmi gyám önkényesen döntött, a gyámhatóság pedig mulasztott. Az ombudsman szerint az örökbefogadás egyes szabályait is felül kell vizsgálni, ezért a szaktárca intézkedését is kezdeményezte.
2017. november. 23.

Az alapvető jogok biztosának üzenete a gyermekek jogainak napján

Az alapvető jogok biztosa, Székely László szerint a gyermekjogok nem ünnepi díszek, amiket csak évfordulók alkalmával kell leporolni, hanem ha - úgy tetszik - hétköznapi használati tárgyak. Az ombudsman ma is aktuálisnak tartja a Gyermekjogi Egyezmény egyetemes üzenetét, a benne foglalt jogok magas szintű védelmét. Ehhez szükséges egymás értő meghallgatása, tanulás a tapasztalatokból és a kritikákból, a jó kompromisszumok megtalálása.
2017. november. 20.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a közfoglalkoztatással kapcsolatos rendszerhibákról

Országos szintű működési és szabályozási rendszerproblémákat tárt fel az alapjogi biztos a Heves megyei közfoglalkoztatási, illetve munkaügyi szervezetrendszer vizsgálata során. Székely László ombudsman szerint alapjogi szempontból aggályosak lehetnek a közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerő-piacra való átlépés akadályai, a közfoglalkoztatási programok tervezhetőségének bizonytalanságai A biztos mielőbbi intézkedésre kérte a belügyminisztert.
2017. november. 20.

Az alapvető jogok biztosának jelentése a fogyatékos személyek kommunikációját támogató eszközök hozzáférhetőségének javítása érdekében

A társadalombiztosítás jelenleg nem támogatja azt, hogy a kommunikációban súlyosan akadályozott, fogyatékossággal élő személyek modern, digitális eszközöket alkalmazzanak, ami sérti az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét – állapította meg egy panaszügyben az alapvető jogok biztosa. Székely László ombudsman szerint a tényleges hozzáférhetőség javítása alapjogi szempontból indokolt, így a szaktárca intézkedését kérte.
2017. november. 07.

Az ombudsman egy 14 éves gyermek rendőrségi előállításáról, szülő jelenléte nélkül végzett kihallgatásáról

Megfelelő jogalap nélkül állítottak elő és hallgattak ki tanúként a rendőrök egy 14 éves enyhe értelmi fogyatékos gyermeket, ezzel pedig súlyos visszásságot okoztak – állapította meg az ombudsman egy panaszbeadvány vizsgálatában. Székely László arra is felhívta a figyelmet, hogy gyermek kihallgatásakor a szülő értesítését és jelenlétének biztosítását még az eljárás halaszthatatlansága miatt sem lehet mellőzni. Az alapvető jogok biztosa az illetékes rendőrségi és ügyészségi vezetők intézkedését kérte ahhoz, hogy ne ismétlődhessenek meg hasonló esetek.
2017. október. 31.

A jövő nemzedékek szószólója üdvözli az Alkotmánybíróság állami természetvédelemmel kapcsolatos iránymutatását

A jövő nemzedékek szószólója a természet védelmének szempontjából kiemelkedő fontosságú fejleménynek tartja, hogy az Alkotmánybíróság a Natura 2000 hálózatba tartozó állami földterületek magántulajdonba adásának jogi kérdéseivel foglalkozó határozatában fennállása óta először átfogóan vizsgálta a biológiai sokféleség megőrzésének jogi követelményeit. A korábbi alkotmánybírósági határozatok, a nemzetközi szerződések, valamint az alapvető jogok biztosa és a szószóló közös szakmai véleménye alapján, a természettudomány legújabb eredményeit is figyelembe véve, az Alkotmánybíróság meghatározta az állam természetvédelmi kötelezettségének kereteit, objektív követelményeket támasztva az állam természetvédelmi tevékenysége irányában.
2017. október. 18.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a horvát függetlenség napja alkalmából

Október 8-a, a Horvát Függetlenség Napja nem csak Horvátországban, hanem világszerte, így a hazánkban élő horvát nemzetiségű honfitársaink körében is fontos ünnep. 1991-ben az egykori Jugoszlávia felbomlásának jelentős lépése történt ezen a napon, amikor a függetlenségét kikiáltott Horvátország parlamentje megkezdte a működését. A horvát és magyar történelem ezer éves összefonódása okán ez az ünnep nekünk, magyaroknak is lehetőséget kínál arra, hogy megemlékezzünk az országaink és népeink közötti szoros, testvéri kapcsolatról.
2017. október. 10.

A jövő nemzedékek szószólója a tervezett MOL-toronyházról

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója aggodalmát fejezi ki azért, mert Budapest világörökségi védelem alatt álló tájértékeit, a főváros egységes látképét veszélyben látja
2017. október. 06.

Műhelybeszélgetés és kiállítás megnyitó az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában az Európai Táj Egyezmény kihirdetésének 10. évfordulója alkalmából

A Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért felelős államtitkársága és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az Európai Táj Egyezmény hazai kihirdetésének tizedik évfordulója alkalmából műhelybeszélgetést szervezett az Egyezmény hazai végrehajtásáról. A tanácskozáson Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója megnyitotta a „Táji örökségünk megőrzéséért” című, a táji adottságokhoz igazodó közösségi tájhasználat legjobb magyar példáit bemutató kiállítást, amelyet a Hivatal Korczak termében november 10-ig az érdeklődő közönség is megtekinthet.
2017. október. 04.

A Nemzetiségi Ombudsmanhelyettes közleménye a német egység napja alkalmából

Október 3-án a német egység napját ünnepelve nem csak az 1990-ben a hidegháború és a hatalmi politika következtében megosztott és fallal elválasztott európai nemzet 1990-es újra egyesülésére emlékezünk, hanem arra a pozitív szerepre is, amellyel a német nép a második világháború éveit követően hozzájárult az európai gondolat újjászületéséhez, a kontinens egységesedéséhez és erősödéséhez. Konrad Adenauer, Helmut Schmidt és Helmut Kohl a XX. század meghatározó politikusaiként írták be nevüket nemcsak Németország, hanem Európa történelmébe is.
2017. október. 03.

Az alapvető jogok biztosa az óvodai ügyelet biztosításával kapcsolatos jogsértő gyakorlatról

Egy panaszügy vizsgálata során az alapjogi biztos megállapította, hogy egy sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó intézményben aggályos és jogsértő módon tartottak az iskolaival párhuzamosan „óvodai szünetet”, annak előkészítése, illetve megszervezése során pedig az alapvető jogi garanciákat is figyelmen kívül hagyták. Székely László ombudsman az érintett szülők, gyermekek jogainak védelmében a jogszerű gyakorlat helyreállítását kezdeményezte.
2017. szeptember. 27.

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója levegőtisztaság-védelmi szempontból aggályosnak tartja a rendszeres, kötelező kéményellenőrzés választhatóvá tételét a családi házak esetében.

Az állam az egészséges környezethez és a testi-lelki egészséghez való alkotmányos alapjog érvényesülését többek között a környezet védelmét szolgáló közszolgáltatások kötelező igénybevételének előírásával is biztosítja. A szennyvízelvezetés és -kezelés, valamint a kommunális hulladékkezelés mellett ide tartozik a – mind a kül-, mind a beltéri levegőminőség védelmében alapvető fontosságú – kéményseprő-ipari szolgáltatás is. E tevékenység fontosságát a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény bevezető rendelkezései is hangsúlyozzák, többek között az emberi élet védelme, a levegőtisztaság védelme, az energiahatékonyság érdekében.
2017. szeptember. 27.